fbpx

Actievoorwaarden

Gratis Bora GP4
 1. Gedurende 1 april t/m 3 juni 2023 organiseert Your Kitchen B.V., hierna te noemen Your Kitchen, gevestigd aan de Minervum 7378, 4817ZH te Breda ter promotie van een complete keuken, de actie ‘Gratis Bora’ t.w.v. €2492,- (met uitzondering van showroomkeukens), hierna te noemen de Actie.
 2. De Actie loopt als volgt. Kopers die in deze periode in één van de deelnemende Your Kitchen filialen in Nederland, of op een andere door Your Kitchen aangewezen locatie in Nederland, op een als Actie bestempelde dag onder de door Your Kitchen te stellen voorwaarden een koopovereenkomst betreffende een keuken sluiten met Your Kitchen, ontvangen een gratis Bora GP4 kookveld
  t.w.v. €2492,-
 3. Alle actieprijzen en aanbiedingen gelden alleen bij aanschaf van een complete keuken, inclusief keukenblad, inbouwapparatuur en accessoires met een totale minimum actieprijs van € 5.000 inclusief BTW waarbij het kastenwerk is besteld bij leverancier Nobilia.
 4. In de getoonde actieprijzen zoals vermeld in de uitingen van Your Kitchen (prijskaart, brochures e.o.) zijn alle (vaste) kortingen verrekend.
 5. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen
  en geldt niet op showroomkeukens.
 6. Spelregels actie:
  – De koper ontvangt een gratis Bora GP4 kookveldafzuiging t.w.v. €2492,- op een complete keuken (met uitzondering van showroomkeukens), minimum actieprijs van € 5.000 inclusief BTW.
  *Zolang de voorraad strekt, wanneer de kookplaat niet meer leverbaar is wordt gekeken naar een soortgelijk model.
 7. Slotbepalingen
  Wanneer u bezwaren tegen deze Actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Your Kitchen o.v.v. Gratis Bora, Minervum 7378, 4817ZH te Breda. U krijgt binnen drie weken bericht.
 8. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 9. Your Kitchen handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 10. Kopers van een keuken tijdens de actieperiode gaan akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
 11. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Your Kitchen.
 12. Your Kitchen behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Your Kitchen
  daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
 13. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.